Giới thiệu sơ lược về Công Ty Bình Quân

      Trải qua chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, Công Ty Bình Quân chúng tôi đang từng bước giữ vững và phát huy các thế mạnh sẵn có, nâng cao kinh nghiệm quản lý, sản xuất. Đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm năng suất, chất lượng một cách hiệu quả, chuyên nghi... ...