Công thức trộn cám cho lợn

Nguyên liệu

Tỷ lệ phối trộn theo trọng lượng lợn (tính cho 100kg thức ăn)

Lợn 10-30 kg

Lợn 31-60 kg

Lợn 61 kg

CT1

CT2

CT3

CT1

CT2

CT3

CT1

CT2

Bột sắn (kg)

-

10

8

10

-

16

21

10

Bột ngô (kg)

33

23,5

42,5

28

44

31,5

26,8

45

Tấm (kg)

33

27

18

10

17

-

5

15

Cám gạo (kg)

5

8

-

24

15

23

25

9,5

Bột đậu tương (kg)

13

17

18

25,5

13,5

27

17

12

Khô dầu đậu tương (kg)

-

8

-

-

-

-

 

-

Khô dầu lạc (kg)

9

-

7

-

5,5

-

3

4

Bột cá (kg)

4,5

5

5

-

3

-

-

2,5

Bột xương (kg)

1

1

1

1

1,5

-

-

1,5

Bột vỏ sò (kg)

1

-

-

1

-

2

1,7

-

Muối ăn (kg)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Giá trị dinh dưỡng (kcal/kg)

3.065

3.068

3.100

2.986

2.985

2.985

2.950

2.996

Được đăng vào

Viết bình luận