Kỹ thuật ủ bã mía làm thức ăn cho gia súc.

Mía là cây trồng phổ biến tại Việt Nam để sản xuất đường. Thân cây mía chứa khoảng 80 – 90% nước dịch, trong nước dịch đó chứa khoảng 16 – 18% đường vào thời kỳ mía chín gà. Thân mía sau ép lấy nước dịch thu được phụ phẩm là bã mía. Ứng dụng của bã mía. Là nguồn chất đốt cung cấp nhiệt cho ... ...