Kỹ thuật ủ bã mía làm thức ăn cho gia súc.

Mía là cây trồng phổ biến tại Việt Nam để sản xuất đường. Thân cây mía chứa khoảng 80 – 90% nước dịch, trong nước dịch đó chứa khoảng 16 – 18% đường vào thời kỳ mía chín gà. Thân mía sau ép lấy nước dịch thu được phụ phẩm là bã mía. Ứng dụng của bã mía. Là nguồn c... ...