Hưỡng dẫn cách chăm sóc cây trồng vụ đông

  Cây trồng vụ đông đã góp phần đáng kể vào tổng sản lượng lương thực, thực phẩm hàng năm và đảm bảo nhu cầu về thực phẩm của người dân. Để các loại cây màu vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, bà con cần lưu ý thực hiện tốt một số biện pháp kỹ ... ...