Kỹ thuật phối trộn thức ăn cho gia súc, gia cầm.

1. Yêu cầu chung khi phối trộn thức ăn tinh hỗn hợp: - Có 3 loại thức ăn ở trên, càng có nhiều loại thức ăn trong thành phần càng tốt; Cần sử dụng tối đa các loại thức ăn sẵn có của gia đìn... ...