Mô hình nuôi cá lóc cho năng suất cao

Áp dụng kỹ thuật nuôi cá lóc trong bể xi măng có thể mang lại cho bà con nguồn thu nhập hơn 200 triệu mỗi năm. Đây là mô hình rất phù hợp cho những hộ không có quỹ đất, eo hẹp hoặc rất ít đất. Đầu tư mô hình bày sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế cao, tuy nhiên nếu bà con không hiểu rõ quy trình kỹ ... ...