Xin chia sẻ với bà con kinh nghiệm nuôi và chăm sóc ngỗng thịt!

Ngỗng có đặc tính kích thước to, nặng cân, bởi vậy cần phải cung cấp đủ chất lượng và số lượng thức ăn đẻ đảm bảo ngỗng phát triển tốt. Là loại ăn tạp, nhưng thức ăn chủ yếu lại là rau, cỏ, vì vậy quy trình chăm nuôi cũng tương đối đơn giản; là loài lớn nhanh, chất lượng thịt thơm, ngon, nên t... ...