Những tác dụng của vỏ trấu với cây trồng

  Thành phần hóa học của vỏ trấu: Xenlulo chiếm 26 – 35%, Hemi – Xenlulo 18 – 22 %, Lignin 25 – 30 %, SiO2 20 %. Độ thoáng khí cao, tăng độ thông thoáng cho môi trường rễ cây trồng, giúp cây tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng.   Trước đây, khi xay thóc lấy gạo, vỏ trấu bị bỏ đi ... ...