Kỹ thuật nuôi đà điểu sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao

Mô hình nuôi đà điểu sinh sản đang được phát triển và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, nếu muốn mở rộng quy mô và mang lại năng suất cao hơn thì bà con cần nắm được kỹ thuật nuôi đà điểu từ nhiều khâu như ...