Xin chia sẻ với bà con kinh nghiệm chăm nuôi dê cái sinh sản hiệu quả.

Dê là động vật nhai lại có hình dáng nhỏ, thức ăn của chúng là đa dạng lá cây cỏ, khả năng chống đỡ bệnh tật tốt, dễ thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Mắn đẻ, thời gian mang thai ngắn, tốc độ tăng đàn nhanh. Bên cạnh đó, để đầu tư chăn nuôi dê không cần nhiều vốn, q... ...